Splošni pogoji uporabe

Spletno mesto je za namen teh splošnih pogojev pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu http://www.pegastodekle.si. Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi spodaj navedenimi pogoji, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. V kolikor se z določbami splošnih pogojev ne strinjate, uporaba storitev in vsebin ni možna.

Vaš dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila, ki so sestavljena v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletnim mestom upravlja in ga izdaja Urška Logar s.p., Mali Ločnik 22, 1311 Turjak, matična številka 8592152000 (v nadaljevanju Izdajatelj).

POJMI

Uporabnik je pravna ali fizična oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec, ki brska po naših spletnih straneh.
Spletno mesto pregastodekle.si je informacijski sistem, namenjen obveščanju in iskanju po bazi podatkov z različnimi vsebinami.

DELOVANJE

Spletno mesto pegastodekle.si omogoča pregledovanje, iskanje, branje novic in člankov ter spremljanje vsebin, ki so povezane prvenstveno s temami o starševstvu, vsakdanjem življenju, ženskim vsebinam, preživljanju prostega časa in nakupovanju, priporočilih in testih izdelkov ter nagradnim igram in natečajem. Za vsebine, objavljene na spletnem mestu, odgovarja Izdajatelj. V okviru spletnega mesta se prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki omogočajo brezplačnost spletnega mesta. Uporabnike naprošamo, da ne uporabljajo tehnologij, ki omejujejo ali blokirajo prikaz oglasnih vsebin, pri čemer si pridružujemo pravico, da v slednjem primeru omejimo dostop do vsebin.

Preko spletnega mesta je mogoč dostop do drugih spletnih strani izven spletnega mesta oziroma njegove domene, ki so lahko tudi komercialne in/ali plačljive narave in ki imajo svoje pogoje uporabe. V tem primeru naj se uporabnik seznani s pogoji uporabe te spletne strani. Za vsebine izven domene spletnega mesta, kljub temu, da je omogočen dostop do teh vsebin, Izdajatelj ne odgovarja.

UPORABA

Uporaba spletnega mesta pegastodekle.si je pogojena s temi pravili in pogoji uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju.

Z uporabo spletnega mesta pegastodekle.si:

 • izrecno soglašate s pravili in splošnimi pogoji uporabe
 • se obvezujete, da boste to spletno mesto uporabljali na zakonit način.
 • odgovorni ste za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo tega spletnega mesta.

S pristopom izrecno pristajate, da ne boste:

 • uporabili tega spletnega mesta za protipravno ravnanje ali vzpodbudo tretje osebe, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na to spletno mesto vsebino na temo spolnosti (seks, pornografija, ipd), oglaševanja tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, zdravil, droge, orožja in verskih prepričanj ter drugih nezakonitih tematik. V primeru objave nedovoljenih tematik, si pridružujemo pravico do odstranitve oz. ne potrditve takih vsebin brez dodatne obrazložitve;
 • uporabili to spletno mesto za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na to spletno mesto take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost tega spletnega mesta, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do tega spletnega mesta;
 • pošiljali na to spletno mesto, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na tem spletnem mestu;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in spletnim mestom;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s tega spletnega mesta.

V primeru, da uporabnik krši ta pravila uporabe spletnega mesta, pogoje in navodila za uporabo posameznih storitev, mu lahko Izdajatelj onemogoči uporabo posameznega dela spletnega mesta ali celotnega spletnega mesta. Izdajatelj lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo spletnega mesta tudi v primeru, ko z uporabo kakorkoli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja spletno mesto v zlonamerne ali nepoštene namene, ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo spletnega mesta. V kateremkoli primeru kršitev bo izdajatelj morebitno nezakonito delovanje uporabnika nemudoma prijavil ustreznim organom pregona.

Kot uporabnik spletnega mesta Pegastodekle.si se obvezujete, da ga ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega mesta Pegastodekle.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil Pegastodekle.si. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom.

ZAŠČITA ZASEBNOSTI

Pegastodekle.si spoštuje zasebnost vseh uporabnikov. Vse internetne dejavnosti pegastodekle.si so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo in veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Ta načela varovanja osebnih podatkov (‘Politika varstva osebnih podatkov’) urejajo odtujitev informacij, ki jih pegastodekle.si zbere o uporabnikih (kot opredeljeno zgoraj), ki obiščejo njegova spletna mesta.

Pegastodekle.si obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. št. 428/2002, kakor je vsakokrat spremenjen (‘Zakon o varstvu osebnih podatkov’). Podatki se zbirajo v imenu Pegastodekle.si, ki je ‘upravljavec osebnih podatkov’ po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Izdajatelj ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in poslovnim partnerjem brez privolitve uporabnika.

Uporabnik dovoljuje Izdajatelju in vključenim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, s katero dostopajo na spletno mesto v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti spletnega mesta, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Pegastodekle.si ne pošilja neželene ali vsiljene e-pošte uporabnikom, razen sporočil (e-novice, ki lahko vsebujejo tudi promocijsko gradivo), za katera je uporabnik podal svoje soglasje in se nanje naročil z vpisom svojega imena in elektronskega naslova. Na novičke naročeni uporabniki lahko enostavno in hitro prenehajo prejemati e-pošto z e-novicami pegastodekle.si tako, da na e-poštni naslov hej@pegastodekle.si pošljejo sporočilo z besedo ODJAVA v polju Zadeva, ali pa se od prejemanja e-novic odjavijo preko povezave v spodnjem delu prejetih e-novic. Osebni podatki in kontaktne informacije naročnikov na novičke spletnega mesta pegastodekle.si ne bodo razkrite nobenim tretjim osebam, razen če to zahteva zakonodaja.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa in njegove naprave, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti Izdajatelja. Ta ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabnikovega računa ali gesla.

ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC

Vsebine, ki so objavljene na spletnem mestu, so namenjene izključno seznanjanju. Smejo se uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. To spletno mesto je izključna last Izdajatelja, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja Izdajatelja se vsebin ne sme kopirati, reproducirati, spreminjati, prepisovati, oddajati, prikazovati, razmnoževati, ponovno objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljank, prenašati ali prodajati katerekoli podatke, programske opreme, izdelke ali storitve, ki so del spletnega mesta pegastodekle.si in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene (zakonite) uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Izdajatelj, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin spletnega mesta naredite povezavo na spletno mesto, v kolikor pa to ni mogoče, morate natančno citirati vir. Uporabnikom se priporoča, da povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja v družabna omrežja, ki so na voljo v okviru spletnega mesta. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo Izdajatelja je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti. Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja izdajatelja prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine spletnega mesta.

PRISPEVKI UPORABNIKOV

Pegastodekle.si ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za objavo uporabnikovih prispevkov. Odločitev, ali bo objavil prispevke, kdaj in na kakšen način jih bo objavil, je v izključni pristojnosti Pegastodekle.si.

Uporabniki, ki na spletem mestu pegastodekle.si objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo spletnemu mestu (besedila, fotografije, videoposnetki, ilustracije ipd.) in njihov prispevek izpolnjuje pogoje za avtorsko delo, se strinjajo z brezplačnim, trajnim in teritorialno neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na Izdajatelja, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje Pegastodekle.si, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem Izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti, oglaševanje ipd.) Pegastodekle.si lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev.

Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah ali pooblaščeni za prenos le-teh na Izdajatelja. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin s strani tretjih oseb izdajatelj ne odgovarja.

Uporabnik se v svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov nepreklicno odpoveduje vsem sedanjim in bodočim zahtevkom materialne ali nematerialne narave do Pegastodekle.si, ki bi izvirali iz dejstva, da Pegastodekle.si prispevek, ki ga je objavil uporabnik, kakor koli izkorišča.

Pegastodekle.si ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja. Pegastodekle.si uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov.

V kolikor uporabnik meni, da je določena vsebina objavljena protipravno, vljudno prosimo, da o tem dejstvu nemudoma obvesti izdajatelja preko e-pošte: hej(at)pegastodekle.si.

POVEZAVE

Spletno mesto vključuje funkcionalnosti družabnih omrežij in možnost razširjanja vsebin na Facebooku, Instagramu, Pinterestu, Twitterju in podobnih družabnih omrežjih. Izdajatelj uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil v družabna omrežja na način, kot je dostopen iz samega spletnega mesta.

Nekatere povezave s spletnega mesta pegastodekle.si vodijo na druge spletne strani, ki jih Izdajatelj ne upravlja, ne kontrolira, niti ne preverja njihove vsebine. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

V člankih je prepovedano objavljanje povezav do drugih spletnih strani (izven domene pegastodekle.si). Pridržujemo si pravico, da člankov, ki vsebujejo nedogovorjene zunanje povezave, ne objavimo.

MERILNE METODE IN PIŠKOTKI

Spletno mesto Pegastodekle.si lahko, ni pa nujno, uporablja informacijske tehnologije anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnega mesta Pegastodekle.si odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimizirane podatke o uporabniku (piškotke).

Ob prvem obisku spletnega mesta se na vaš računalnik shrani “piškotek”, ki ga lahko tudi sami odstranite ali pa z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika tudi preprečite, da bi se shranil. Piškotki so majhne datoteke, ki skrbijo za boljšo komunikacijo z spletnim mestom in s pomočjo katerih denimo spletno mesto lahko vodi vaše osebne nastavitve. Pomembno je vedeti, da preko teh datotek nikakor ne moremo priti do vaših osebnih podatkov ali podatkov, ki so na vašem računalniku, razen tistih, ki so javno dostopni (tip brskalnika, tip operacijskega sistema itd.).

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest hrani v napravah uporabnikov, s katerimi dostopajo do spleta z namenom prepoznavanja in prilagajanja vsebin in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje lahko nadzirate z vsakim sodobnim brskalnikom. Shranjevanje piškotkov lahko uporabnik po želji omeji ali onemogoči.

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev, kot so shranjevanje potrdila o registraciji, uporaba spletne trgovine, preprečevanje pretiranega prikazovanja oglasnih pasic in podobno. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani.

Če boste soglasje za piškotke dali, pa si boste kasneje premislili, boste morali ponastaviti svojo odločitev tako, da boste piškotke izbrisali. Po izbrisu boste ponovno dobili obvestilo, ali želite piškotke. Prav tako vam bodo družbena omrežja Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter piškotke nameščala glede na to, ali ste v njihovo storitev prijavljeni. Upravljanje njihovih piškotkov je urejeno s pogoji sodelovanja, ki ste jih uporabniki teh omrežij sprejeli ob registraciji pri njih.

Podatke o uporabi spletnega mesta, ki se bodo zbirali avtomatsko in ki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bo Izdajatelj uporabil izključno za namen izboljšanja delovanja spletnega mesta.

DOSTOPNOST IN VARNOST

Pegastodekle.si si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljalo nemoteno uporabo spletnih strani le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri izjemno majhnem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna.

Pegastodekle.si si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta Pegastodekle.si zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Pegastodekle.si ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta Pegastodekle.si oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na tem spletnem mestu. Pri tem Pegastodekle.si vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI GLEDE VSEBIN

Pegastodekle.si ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Izdajatelj se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše vsebine, vendar uporabnike opozarja, da so vse vsebine informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Izdajatelj opozarja, da ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo vsebin.

Izdajatelj si bo prizadeval, da uporabnikom nudil najboljše možne kakovostne vsebine, vendar hkrati opozarja, da ne jamči za njihovo pravilnost in nadalje za njihovo uporabnost, saj ni nujno, da bo z njimi uporabnik dosegel želen cilj, saj izdajatelj ne pozna konkretne zadeve in okoliščin posameznika, v kateri bo uporabnik želel uporabiti pridobljeno vsebino.

Vsebine, ki jih prebirate na spletnem mestu, so izključno informativne narave in jih v nobenem primeru ni dopustno interpretirati kot nasvet ali navodila za ravnanje. V primeru kakršnihkoli težav z zdravjem, počutjem ali stanjem oziroma v primeru kakršnikoli dvomov ali pomislekov pri seznanjanju z informativnimi vsebinami spletnega mesta predlagamo, da se nemudoma posvetujete s strokovnjakom.

Izdajatelj si pridržuje pravico, da spremeni, doda ali odstrani vsebine spletnega mesta kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog, ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebiten poskus vdora na spletno mesto, ki bi ogrozil objavljene vsebine.

Ker na spletnem mestu obstajajo določene povezave na druge strani, ki niso v nikakršni povezavi s spletnim mestom in nad katerimi izdajatelj nima nadzora, izdajatelj ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli strani, za katero ponuja povezavo ali referenco, in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh straneh.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI GLEDE DOSTOPNOSTI

V nobenem primeru Izdajatelj ne bo odgovoren za slučajno, posredno ali posledično škodo in neprijetnosti, ki bi izvirale iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta.

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno mesto oziroma katerokoli vsebino na njej izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost spletnega mesta so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Izdajatelj ali druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale ali sodelujejo pri nastanku in izdelavi spletnega mesta ne prevzemajo nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarjajo za morebitno posredno oziroma neposredno škodo, ki je ali bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno, ni delovalo ali ni delovalo pravilno, ne glede na to, ali je uporabnik bil obveščen o možnosti take škode.

Pegastodekle.si ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Del našega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh straneh ne odgovarjamo.

STAROSTNE OMEJITVE

Spletno mesto lahko vsebuje tudi vsebine, ki niso primerne za mladostnike in mladoletne osebe, zato ga lahko mladostniki pred dopolnitvijo 18. leta uporabljajo samo ob soglasju zakonitega zastopnika oz. staršev.

Z obiskom spletnega mesta in njegovo uporabo uporabnik pritrjuje, da je starejši od 18 let oziroma ima dovoljenje zakonitega zastopnika oz. staršev za uporabo spletnega mesta, pri čemer slednji nosijo vse pravne in stvarne posledice uporabe s strani takega uporabnika.

Zakoniti zastopnik oz. starši v celoti nosijo odgovornost izbire vsebin in so seznanjeni, da so dolžni poskrbeti za odjavo oz. preprečevanje uporabe spletnega mesta brez njihove prisotnosti in/ali vednosti.

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Pegastodekle.si si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev, določil ali opomb brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer spremembe začnejo veljati od dneva objave dalje. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje. Nadaljevanje uporabe spletnega mesta po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

Izdajatelj si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova. Naslovi v splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti teh splošnih pogojev in nimajo vpliva na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali splošnih pogojev kot celote.

PRISTOJNO SODIŠČE

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, se uporablja izključno slovensko pravo. Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom Pegastodekle.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki. Ti splošni pogoji so shranjeni v taki obliki, da jih uporabnik lahko shrani in reproducira.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le-teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih.

Za stik z izdajateljem tega spletnega mesta pošljite elektronsko pošto na urska(at)pegastodekle.si.

Mali Ločnik, 1.7.2020